NEWS

Event and update

แหล่ง Shopping …ที่พึ่งพิงใกล้บ้าน

แม้ว่าปัจจุบันเราสามารถสั่งซื้อสินค้าที่ต้องการผ่านออนไ […]

อ่านเพิ่ม

Sustainable Living Award ความภาคภูมิใจแห่งบ้านนวัต

พรีเมียร์กรุ๊ป เปิดตัวโครงการลักชัวรี่ “บ้านนวัต รามคำแหง 118” ชูแนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน

บ้านนวัตได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561”