NEWS

Event and update

บ้านนวัตได้รับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561”

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 คณะผู้บริหาร บริษัท พรีเมียร์ แอสเซ็ทส์ จำกัด ขึ้นรับรางวัล “บ้านจัดสรรอนุรักษ์พลังงานดีเด่น ปี 2561”

Read more

พรีเมียร์กรุ๊ป เปิดตัวโครงการลักชัวรี่ “บ้านนวัต รามคำแหง 118” ชูแนวคิด “นวัตกรรมเพื่อการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน